Wiadomości

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki odbędzie się 22 sierpnia o godz. 9.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 10. Każdy zdający powinien się zgłosić na egzamin godzinę przed rozpoczęciem wraz z dowodem osobistym. odnośnie przyborów na egzamin-link: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20160909_PrzybGim.pdf

******************************************************************************************************************************************

UWAGA!!!

WAŻNA INFORMACJA DLA SŁUCHACZY LICEUM DLA DOROSŁYCH

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 11.01.2017

ZMIANIE ULEGA NR KONTA DO UISZCZANIA OPŁATY ZA CZESNE

AKTUALNY NR KONTA DO WPŁAT TO:

BZ WBK

30 1090 2284 0000 0001 3389 5404