Rekrutacja

Nabór: letni

Termin składania podań: 31.08.2018 r.

Czesne : 180 zł miesięcznie

Opłata rekrutacyjna: 150 zł

Dla absolwentów naszych szkół dziennych, którzy zechcą kontynuować naukę w Liceum dla Dorosłych opłata promocyjna w pierwszym roku nauki ze zniżką do 120 zł  miesięcznie i brak opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły

2. Kwestionariusz osobowy

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum

4. 3 zdjęcia

5. Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

nr konta: BZ WBK o/Bielawa

30 1090 2284 0000 0001 3389 5404

(należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz nr PESEL)