Rekrutacja

Nabór: letni

Termin składania podań: 31.08.2018 r.

Czesne : 180 zł miesięcznie

Opłata rekrutacyjna: 150 zł

Dla absolwentów naszych szkół dziennych, którzy zechcą kontynuować naukę w Liceum dla Dorosłych opłata promocyjna w pierwszym roku nauki ze zniżką do 120 zł  miesięcznie i brak opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły

2. Kwestionariusz osobowy

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum

4. 3 zdjęcia

5. Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej:

Daria Michalska

nr konta: Idea Bank

75 1950 0001 2006 0351 9781 0002

(należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz nr PESEL)