Kadra pedagogiczna

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2017/2018
1. Michalska Daria Dyrektor szkoły
2. Andrzejczak Maria Nauczyciel biologii
3. Głód Maria Nauczyciel j. polskiego
4. Głód Janusz Nauczyciel historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o społ.
5. Kienda Aleksandra Nauczyciel matematyki
6. Sawa Sandra Nauczyciel j. angielskiego
7. Słowińska Marianna Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
8. Tysz Barbara Nauczyciel geografii
9. Wawrzyńczuk – Mielniczek Monika Nauczyciel chemii, przyrody, opiekun klasy I, III
10. Zawada Jan Nauczyciel fizyki, informatyki