Egzamin maturalny

HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH

 

Informacje dla zdających – ważne terminy dla ucznia

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/TermMATucz219.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie
materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie
ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku

Informacja dla zdających

W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO