Egzamin maturalny w 2020 roku

Ważne informacje dotyczące matury 2020

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/TermMATucz220.pdf

deklaracja Zal1a (2)

Ważne terminy dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą
w roku szkolnym 2019/2020 przystąpić do matury
po raz pierwszy lub po raz kolejny

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/TermMATabs220.pdf