Egzamin maturalny

Informacje dla zdających – ważne terminy dla ucznia

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/TermMATucz219.pdf