Wiadomości

SP Religia 03.04EDB VIII klasa materiały do opracowania w domu

Klasa VII i VIII jezyk polski -materiały do nauki w domu

Klasa VII Fizyka

Klasa VIII Fizyka

W-F dla wszystkich klas

geografia klasa VIII – https://epodreczniki.pl/a/lasy-rownikowe/DQJ6ZDCy9

geografia  – klasa VII

HISTORIA WOS KL VII

HISTORIA WOS KL VIII

klasa VII historia PANDA_H7_2019

klasa VIII historia PANDA_H8_2019

VII lasa – chemia

VIII- Chemia

VII i VIII klasa szk.podst. doradztwo zawodowe

2. VIII- chemia

2.VII – Chemia

zadania z w-f:

https://www.youtube.com/watch?v=7RQc5g3cXIY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2jolqsnT3Rge-cw80C6A8OfkPiPhxcXEDUj8-sxOosAm13aS02zmPcimM&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY&fbclid=IwAR2K9wQwoSF55aiUf7am1s7bMJ5B7WpK01FfbvzRq-EbLR7XrnmHlbgBioQ&app=desktop

 

10 ćwiczeń koordynacyjnych z piłeczką do tenisa ziemnego

 

Zadanie z w-f RULETKA 26.03.2020

Matematyka 26.03

Język polski sp 26.03

religia VII VIII klasa

matematyka Kl VII 30.03.

matematyka Kl VIII 30.03

matematyka kl.VII 30.03.

matemat.klasa VIII 30.03.

matematyka: VIII klasa – Szaloneliczby.pl ,to strona gdzie znajdzicie testy z rozwiązaniami, testy do samodzielnego rozwiązania i sprawdzenia swojej wiedzy.

 

matematyka Kl VIII 30.03

fizyka klasa VII – Wyszukaj : formy energii, co to jest praca, jaki jest wzór na pracę, jednostki pracy. Zrób notatkę i przyślij do oceny.

fizyka VIII – Wyszukać: co to są ultradźwięki i infradzwięki, zastosowanie ultradźwięków, szkodliwość hałasu, jakie dźwięki slyszy człowiek. Zrób notatkę i przyślij do oceny.

 

GEOGRAFIA KLASA VII 30.03.

GEOGRAFIA KL. vVIII 30.03.

Zadania z wychowania fizycznego na najbliższy tydzień dla wszystkich szkół

Matematyka klasa VII 31.03.

Doradztwo zawodowe 01.04.20r.

Egzamin 8-klasisty do rozwiązania VII, VIII   OJNP-100-1904-1

historia kl.VII i VIII – 02.04,

SP Religia 03.04

chemia kl.VII i VIII 03.04.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne w roku szkolnym 20192020

SP dni wolne w roku szkolnym 20192020

 

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019 – 2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

W roku  szkolnym 2019/2020 egzamin ósmoklasisty odbędzie się:

język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020r. (czwartek) – godz. 9:00

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu
w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa  90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎