Wiadomości

 

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczania w klasach I-VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.
Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

TERMIN PODSTAWOWY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym

język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00

matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00

język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których  mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty:

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

 

 

 

Dni wolne w roku szkolnym 2018/2019

SP dni wolne w roku szkolnym 2018_2019

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

szkolny zestaw SP 2018-2020_kl.VII

szkolny zestaw SP 2017-2019 _ klasa VIII