Wiadomości

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019 – 2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Termin tegorocznego egzaminu ósmoklasisty:

JĘZYK POLSKI – 16 CZERWCA  2020 r. – godz. 9.00

MATEMATYKA – 17 CZERWCA 2020 r. – godz. 9.00

JĘZYK OBCY – 18 CZERWCA 2020 r. – GODZ. 9.00

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Na egzamin naleć przybyć min pół godziny przed rozpoczęciem  z ważną legitymacją szkolna ze zdjęciem lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa  90 minut.

Uwaga:

W związku z koronawirusem jest konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub
pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli
trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAUKA ON – LINE

SP Religia 03.04EDB VIII klasa materiały do opracowania w domu

Klasa VII i VIII jezyk polski -materiały do nauki w domu

Klasa VII Fizyka

Klasa VIII Fizyka

W-F dla wszystkich klas

geografia klasa VIII – https://epodreczniki.pl/a/lasy-rownikowe/DQJ6ZDCy9

geografia  – klasa VII

HISTORIA WOS KL VII

HISTORIA WOS KL VIII

klasa VII historia PANDA_H7_2019

klasa VIII historia PANDA_H8_2019

VII lasa – chemia

VIII- Chemia

VII i VIII klasa szk.podst. doradztwo zawodowe

2. VIII- chemia

2.VII – Chemia

zadania z w-f:

https://www.youtube.com/watch?v=7RQc5g3cXIY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2jolqsnT3Rge-cw80C6A8OfkPiPhxcXEDUj8-sxOosAm13aS02zmPcimM&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY&fbclid=IwAR2K9wQwoSF55aiUf7am1s7bMJ5B7WpK01FfbvzRq-EbLR7XrnmHlbgBioQ&app=desktop

 

10 ćwiczeń koordynacyjnych z piłeczką do tenisa ziemnego

 

Zadanie z w-f RULETKA 26.03.2020

Matematyka 26.03

Język polski sp 26.03

religia VII VIII klasa

matematyka Kl VII 30.03.

matematyka Kl VIII 30.03

matematyka kl.VII 30.03.

matemat.klasa VIII 30.03.

matematyka: VIII klasa – Szaloneliczby.pl ,to strona gdzie znajdzicie testy z rozwiązaniami, testy do samodzielnego rozwiązania i sprawdzenia swojej wiedzy.

 

matematyka Kl VIII 30.03

fizyka klasa VII – Wyszukaj : formy energii, co to jest praca, jaki jest wzór na pracę, jednostki pracy. Zrób notatkę i przyślij do oceny.

fizyka VIII – Wyszukać: co to są ultradźwięki i infradzwięki, zastosowanie ultradźwięków, szkodliwość hałasu, jakie dźwięki slyszy człowiek. Zrób notatkę i przyślij do oceny.

 

GEOGRAFIA KLASA VII 30.03.

GEOGRAFIA KL. vVIII 30.03.

Zadania z wychowania fizycznego na najbliższy tydzień dla wszystkich szkół

Matematyka klasa VII 31.03.

Doradztwo zawodowe 01.04.20r.

Egzamin 8-klasisty do rozwiązania VII, VIII   OJNP-100-1904-1

historia kl.VII i VIII – 02.04,

SP Religia 03.04

chemia kl.VII i VIII 03.04.

 

Kl. VII ESP Matematyka – 06.04.2020
T: Przekształcenie wzorów.
Zrobić notatki , rozwiąż ćwiczenia 1.1, 1.2, 2, prześlij rozwiazania do oceny.

 

 

Geo ESP kl. VII Enegretyka 06.04.

Geo ESP kl. VIII Urbanizacja w Ameryce 06.04.

matematyka klasa VIII 7.04

Kl. VII. FIZYKA 07.04.
T: Moc i jej jednostki.
Wyszukaj w internecie : moc potocznie i w sensie fizycznym, jakie są jednostki mocy ,co to są i jok działają silniki parowe, gdzie sa3 lub były wykorzystywane. Przyślij notatkę do oceny

Kl.VIII Fizyka.
T: Światło i jego własności. Optyka nauka o świetle, prędkość światła, źródła światła, przenoszenie energi przez światło, rozchodzenie się światła. Zrobić notatki i przysłać do oceny.

Zadanie z informatyki dla klas VII, VIII, I NLO, I SW, II SW

 

Język polski dla każdego ucznia z każdej klasy

link do obrazu poniżej https://622pomysly.wordpress.com/2019/11/11/na-stres-najlepsza-poezja/

Doradztwo zawodowe VII-VIII  Lista umiejętności Lista wartości życiowych-1

WF dla chłopaków

Chemia SP VII, VIII

Kl. VII. Fizyka.T: Zasada zachowania energii mechanicznej. Prosze zrobić notatkę i przysłać do oceny.

Fizyka kl VIII.
T: Zwierciadła, rodzaje zwierciadeł.  Proszę zrobić notatkę i przysłać do oceny.

WF Dziewczyny wszystkie szkoły

Religia VII, VIII

Doradztwo zawodowe VII i VIII klasa  Jak wybrać zawód 20.04.2020

Klasa VIII ESP Kanada – srodowisko naturalne a rozwój rolnictawa 20.04.202020

ESP VII Geo Gospodarka morska 20.04.2020

 

KLASA VII i VIII język polski

Klasa VII i VIII – jezyk-niemiecki-2019-operon-egzamin-osmoklasisty-probny – Uczniowie wykonują zadania: 5-9 z tego arkusza. Rozwiązania zadań  do 27.04.2020.

 

w-f  Zadania dla chłopców klasa VII i VIII  23.04.2020

SP VII i VIII Matematyka24.04

fizyka VII, VIII 24.04

religa 24.04.2020

chemia VIIVIII 27.04.

Doradztwo zawodowe  VII VIII W jakich branżach sztuczna inteligencja zastąpi ludzi 27.04.

Geografia VII Powtórzenie. Rolnictwo i przemysł PL 27.04.2020

Gegrafia VIII

zadania z w-f 28.04.2020 dziewczęta

język polski KLASA VII i VIII 28.04.

edb klasa VIII Zagadnienie do opracowanie dla uczniów

matematyka klasa VIII 30.04.2020

matematyka klasa VII 30.04.2020

fizyka klasa VII 30.04.2020

fizyka klasa VIII 30.04.2020

religia 30.04.

historia wos kl.VII 30.04.2020

historia i wos klasa VIII 30.04

kl. VII MATEMATYKA 04.05

MATEMATYKLA KLASA VII 04.05 KOLEJNA LEKCJA

MATEMATYKA KL. VIII 04.05.

Geografia kl. VIII Powtórzenie. Ameryka Północna i Południowa

Geografia ESP kl. VII Usługi. Transport lądowy 04.05.

doradztwo zawodowe kl. VII i VIII 04.05.     zawody przyszłości – dźwięk 1 (1)

Zadania z wychowania fizycznego      isf_zuchory  06.05. (dziewczynki)

matematyka Kl VII 06.05.

Kl VIII fizyka 06.05.

Klasa VII Fizyka 06.05.

język polski kl. VII i VIII
MATEMATYKA KLASA VIII 06.05.

matermatyka kl.VII 07.05.  

matematyka kl.VIII 07.05.

religia 07.05

religia 08.05.

Wychowanie Fizyczne chłopcy 08.05

matematyka kl. VII 11.05.

MATEMATYKA KL. VIII 11.05

MATEMATYKA KL. VII – 11.05

kl. VII VII DORADZ.ZAWOD.

Geografia ESP VIII 11.05

Goografia ESP VII 11.05

W-F dziewczynki 12.05.

biologia Klasa VII 12.05

klasa VIII BIOLOGIA – 12.05

fizyka kl. VII 13.05

klasa VIII fizyka 13.05

religia 14.05

RELIGIA 15.05.

kl. VII VII DORADZ.ZAWOD. 18.05.  prezentacja – Moje możliwości dalszej naukdźwięk

FIZYKA KL. VII 20.05.

FIZYKA KL. VIII 20.05.

Zadania z W-F -DZIEWCZYNKI 20.05.

RELIGIA 21.05 VIII

ANGIELSKI Zagadnienia kl. VIII (1) 22.05.

ANGIELSKI Zagadnienia kl. VII (2) 22.05.

JĘZ.POLSKI – 22.05.

MATEMATYKA KL. VII 22.05

MATEMATYKA KL.VIII 22.05.

doradztwo zawodowe kl. VII i VIII 25.05.

Geografia ESP VII 25.05.

MATEMATYKA  kl. VII 26.05.

w-f dziewczynki 27.05.

MATEMATYKA KL. VII 28.05.

matematyka kl.viii 28.05

fizyka KL. VIII 28.05

FIZYKA KL. VII 28.05.

Kl. VIII matematyka

Kl. VII matematyka

religia 29.05

wychowanie fizyczne 03.06.

religia 05..06

Kl. VIII Fizyka

Kl.VII matematyka

Kl VII i VIII matematyka

Kl. VII matematyka do 12.06
Kl. VIII matematyka do 12.06
Kl. VII matematyka
Kl. VIII matematyka