Kadra pedagogiczna

Lp.  NAZWISKO I IMIĘ PRZEDMIOT
Michalska Daria – DYREKTOR
Dorota Widulińska WICEDYREKTOR
1. Sawic Marta Biologia
2. Chamczyński Janusz EDB
3. Chudy Adam RELIGIA
4. Kienda Aleksandra FIZYKA
5. Kosowska Joanna DORADZTWO ZAWODOWE
6. Kwiatkowski Piotr JĘZYK NIEMIECKI
7. Łacny Rafał WYCHOWANIE FIZYCZNE
8. Strycharz Teresa CHEMIA
9. Olczyk – Jończy Ewa WYCHOWANIE FIZYCZNE
10. Sota Beata HISTORIA, WOS
11. Stasiewicz Mariola PEDAGOG
12. Studnicka Zofia KOMENDANT HUFCA OHP
13. Widulińska Dorota JĘZYK POLSKI
14. Wełna Anna GEOGRAFIA