Kadra pedagogiczna

Przydział czynności dla nauczycieli ROK SZKOLNY 2018/2019
Lp. NAZWISKO I IMIĘ PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI
1. Michalska Daria Dyrektor szkoły
2. Abdelaal Renata Nauczyciel chemii, biologii
3. Balcerzak Katarzyna Nauczyciel matematyki kl. VII SP, VIII SP, III G
4. Chudy Adam Nauczyciel religii
5. Głód Janusz Nauczyciel WDŻ
6. Jadczyk Katarzyna Nauczyciel j. polskiego kl. VIII SP
7. Kienda Aleksandra Nauczyciel fizyki
8. Kierepka-Czeleń Ewa Nauczyciel j. polskiego kl. VII SP, III G, wychowawca  klasy  VII SP
9. Kwiatkowski Piotr Nauczyciel j. niemieckiego kl. VII SP, III G
10. Łacny Rafał Nauczyciel wychowania fizycznego
11. Olczyk – Jończy Ewa Nauczyciel wychowania fizycznego
12. Pucicka Marta Nauczyciel geografii,                      wychowawca kl. III G
13. Sota Beata Nauczyciel historii,wiedza o społeczeństwie, wychowawca kl. VIII SP
14. Stasiewicz Mariola Pedagog
15. Szymańska Agnieszka Nauczyciel j. niemieckiego kl. VIII SP
16. Warchoł Norbert Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki