Aktualności

Uczniowie przychodzą na egzamin gimnazjalny
na godz. 8.00 z ważną legitymacją szkolną.

 

 

 

OFERTA KSZTAŁCENIA

Kształcenie ogólne na poziomie szkoły podstawowej klasa VII i VIII –  oddziały przysposabiające do pracy

odbywa się w:

EUROPEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI  DO PRACY W BIELAWIE
58-260 Bielawa, ul. Wolności 105

 

Nauka w szkole podstawowej jest bezpłatna.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Oferujemy:

  • miesięczne stypendium za wysoką frekwencję
  • śniadania
  • wycieczki
  • podręczniki na tabletach
  • sprawiedliwe ocenianie.