Dyrektor

MGR DARIA MICHALSKA
Dyrektor

daria_michalska
Kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne,
  – mgr filologii germańskiej (UWr),
 • Studia podyplomowe
  – Język niemiecki dla nauczycieli (UWr),
 • Kurs kwalifikacyjny
  – Zarządzanie placówkami oświatowymi (DODN Wrocław)
 • Studia podyplomowe
  -Podyplomowe studia organizacji i zarządzania „Menedżer w oświacie” (GWSM Millenium),
 • Studia podyplomowe
  -Tłumaczenia ekonomiczno
  -prawne z języka niemieckiego (WSB Wrocław)
 • Członek Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

Nauczyciel dyplomowany

 • współzałożyciel i dyrektor Niepublicznego Przedszkola Europejska Akademia Dziecka w Świdnicy, założyciel i dyrektor Przedszkola Językowego EUROPEJSKA AKADEMIA DZIECKA w Dzierżoniowie oraz Niepublicznego Żłobka AKADEMIA MALUSZKA w Dzierżoniowie, współzałożyciel i dyrektor Przedszkola Językowego EUROPEJSKA AKADEMIA DZIECKA w Smolcu oraz Niepublicznego Żłobka AKADEMIA MALUSZKA w Smolcu
 • Członek Zarządu Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zespole Szkół Społecznych w Bielawie
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ANANAS
 • Członek Zarządu Bielawskiego Klastra Edukacyjnego
 • W 2013 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
 • W 2015 roku otrzymała Odznakę Honorową za zasługi na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej
 • W 2015 roku otrzymała Certyfikat Jakości Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej dla Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
 • W 2015 roku została nominowana i wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie  SUPER DYREKTOR 2015
 • W 2015 roku zajęła 3 miejsce w kategorii Najlepsza Firma Rodzinna w PLEBISCYCIE GOSPODARCZYM „SUDECKIE KRYSZTAŁY 2015”
 • W 2017 roku otrzymała Akademicki Certyfikat Współpracy Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi i  Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie .
 • W 2018 roku została mianowana Dyrektorem Filii Instytutu Studiów Podyplomowych w Bielawie i otrzymała Certyfikat Akredytacji Filii Instytutu Studiów Podyplomowych dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie.

 

 

 

MGR JADWIGA HORANIN

Wicedyrektor

 

 

Kwalifikacje:

 •  Uniwersytet Wrocławski –  mgr filologii polskiej, specjalność  nauczycielska
  Ponadto:
 • Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej – Wydział
  Filologiczny UWr,
 • Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej na Wydziale
  Prawa i Administracji UWr
 • Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa,
  Administracji i Ekonomii UWr
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą organizowany przez
  Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 

Doświadczenie zawodowe:

 • nauczycielka w Piławie Górnej i w Bielawie (SP 4, SP 7, Gimnazjum nr 2)
 • wicedyrektor (w SP 7 w Bielawie
 • wizytator w Wydziale Oświaty i Wychowania w Bielawie
 • wizytator  Kuratorium Oświaty  i Wychowania w Wałbrzychu
 • dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie (1996-2010)
 • dyrektor  Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie (2010-2018)
 • zastępca burmistrza Bielawy (2018)

 

Osiągnięcia:

 •  Medal „W dowód uznania” za szczególne zasługi na rzecz bibliotekarstwa, czytelnictwa, nadany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (2014)
 • Odznaka Honorowa Srebrna „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” nadana przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego (2017)
 • Medal „W dowód uznania” za szczególne zasługi na rzecz bibliotekarstwa, czytelnictwa, nadany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (2014)
 • Odznaka Honorowa Srebrna „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” nadana przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego (2017)