Kategoria Wszechnica Nauczycielska

Studia podyplomowe rok szkolny 2016/2017

prezentacja-studia-podyplomowe-rok-akademicki-2016-2017

Więcej...

ODN – to już 10 lat

Przemówienie Pani Dyrektor Darii Michalskiej

Jubileusze to ważne momenty w historii jednostek i całych społeczeństw. Są  jak kamienie milowe, odmierzają bowiem miniony czas jak znaki na drodze obrazujące triadę wyznaczoną przez przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, wobec których, nie sposób przejść obojętnie. Ilekroć je mijamy skłaniają do refleksji, do zastanowienia, do podsumowania chlubnych kart historii
i planowania ważnych wydarzeń.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielawie „Wszechnica Nauczycielska” realizując swoją misję w codziennej pracy bazuje na tych trzech odmiennych perspektywach czasowych. Przeszłość stworzyła placówkę taką,  jaką jest teraz...

Więcej...

X Forum Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska”

Więcej...

X FORUM DYREKTORÓW I PEDAGOGÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Więcej...

Jubileusz 10- lecia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska”

Group student with notebook outdoor.

Szczegóły w załączeniu

zaproszenie-baner-7-10-2016

Więcej...

Jubileusz 10-lecia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

jubileusz_baner_strona_980-x-296

Więcej...

IX Forum Dyrektorów i Pedagogów Placówek Oświatowych

IX Forum Dyrektorów i Pedagogów Placówek Oświatowych za nami.

Wychowywać to kochać i wymagać! – te słowa towarzyszyły IX Forum Dyrektorów
i Pedagogów Placówek Oświatowych, które odbyło się 20 września 2016r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bielawie „Wszechnica Nauczycielska”.

W konferencji pod tytułem  „Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw według  ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców” udział wzięło  ponad 30 przedstawicieli środowiska oświatowego powiatu dzierżoniowskiego, w tym dyrektorzy i  pedagodzy.

Wykład wygłosiła i dyskusję moderowała pani mgr Krystyna Adaśko  – ogólnopolski edukator, koordynator i realizator programu „Szkoła dla rodziców
i wychowaw...

Więcej...

IX Forum Dyrektorów i Pedagogów Placówek Oświatowych

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie

Szkoły Niepubliczne w Bielawie

 

Zapraszają kadrę pedagogiczną oraz wszystkich zainteresowanych do udziału

w IX Forum Dyrektorów i Pedagogów Placówek Oświatowych

 

na temat:

Wychowanie do wartości. Priorytet MEN 2016/2017

Kształtowanie postaw według  ogólnopolskiego programu

edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznego

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

 

            Termin: 20.09.2016  r.od godz. 9:30 do godz. 12:45

            Miejsce realizacji: 58-260 Bielawa ul. Wolności 105 Szkoły Niepubliczne w Bielawie,  sala 3

Udział w forum jest bezpłatny. Zapraszamy

Więcej...

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/list.pdf

Więcej...

Znamy już podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

Znamy już podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

Są to:

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Szczegóły na stronie Ministerstwa edukacji Narodowej:

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2016_2017.html

 

Więcej...

STUDIA PODYPLOMOWE W NASZEJ SZKOLE

6 czerwca 2016r. w Warszawie w siedzibie  Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych została podpisana umowa o współpracy pomiędzyWyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie prowadzonym przez Darię Michalską. Umowę w obecności J.M. Rektora profesora Pawła Bromskiego, prorektora profesora Marka Grzelewskiego oraz prodziekana Wydziału Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych  Jana Bromskiego podpisali Dyrektor ODN „Wszechnica Nauczycielska” Daria Michalska oraz – Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych Rafał Kosmulski. Współpraca dotyczy współorganizacji i prowadzenia studiów podyplomowych realizowanych przez Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

Więcej...

VIII FORUM DYREKTORÓW I PEDAGOGÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez TV Sudecką

oraz informacji zamieszczonej na portalu doba.pl

http://ddz.doba.pl/artykul/viii-forum-dyrektorow-i-pedagogow-placowek-oswiatowych/12894/15

Dorota Zawadzka w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie.

14.04.2016 podczas VIII Forum Dyrektorów i Pedagogów Placówek Oświatowych jego uczestnicy mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu na temat „Inteligencji wielorakich jako szansach wszechstronnego rozwoju”.

Dyrektorzy placówek edukacyjnych, nauczyciele, rodzice i uczniowie z zainteresowaniem śledzili analizę tego tematu prezentowaną jak zawsze energicznie i ze swadą przez znaną psycholog Dorotę Zawadzką.

8 typów inteligencji według prof...

Więcej...