Kategoria Wszechnica Nauczycielska

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

ochrona danych _komunikat na stronę _25.05.2018 r.

Więcej...

AKADEMICKI CERTYFIKAT DLA DARII MICHALSKIEJ

AKADEMICKI CERTYFIKAT DLA DARII MICHALSKIEJ

2  grudnia 2017 roku Pani  Daria Michalska – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie  odebrała  na uroczystej Akademickiej  Gali w Krakowie  z rąk Rektor   Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych dr Moniki Brenner- Zawieruchy  oraz Prorektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie  dr Marka Grzelewskiego Akademicki Certyfikat Współpracy.

Więcej...

XII FORUM DYREKTORÓW I PEDAGOGÓW _24.10.2017 R.

XII FORUM DYREKTORÓW I PEDAGOGÓW _24.10.2017 R.

Po raz 12. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska”  wBielawie zorganizował Forum Dyrektorów
i Pedagogów Placówek Oświatowych.

Uczestniczyli w nim dyrektorzy i pedagodzy z powiatów dzierżoniowskiego i świdnickiego.
W związku z wdrażaniem w szkołach reformy oświaty zaproszeni zostali eksperci w tej dziedzinie.
Uczestnicy forum wysłuchali dwóch interesujących wykładów:

– „Jak aktualne przepisy prawa oświatowego wpływają na pracę reformowanej szkoły” – prowadzący Leszek Zaleśny

– „Neurodydaktyka – rewolucja w uczeniu się?” – prowadząca Agnieszka Gierłowska.

Po wykładach był czas na dyskusję, wymianę poglądów i doświadczeń...

Więcej...

W 2018 roku będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia Szkół Niepublicznych w Bielawie

Więcej...

XII Forum Dyrektorów i Pedagogów

Więcej...

XII Forum Dyrektorów i Pedagogów Placówek Oświatowych

Więcej...

Egzamin – studia podyplomowe

17 czerwca 2017 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie odbyły się pierwsze sesje egzaminacyjne Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Do egzaminu przystąpili studenci z kierunków:
– edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu
– doradztwa zawodowego
– edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
– zarządzania oświatą
oraz pozostałych kierunków pedagogicznych.
Nad prawidłowym przebiegiem i utrzymaniem wysokiego poziomu oraz przyjaznej atmosfery egzaminów czuwała komisja w składzie: p. Daria Michalska, p. Monika Mokwińska-Snażyk, p. Agnieszka Gierłowska.
Wszystkim studentom, trenerom życzymy dalszej wytrwałości w samorozwoju oraz wspó...

Więcej...

„Polacy są mało wymagający w relacjach seksualnych” [WIDEO]

 

 

 

 

 

Więcej...

XI FORUM DYREKTORÓW I PEDAGOGÓW Z UDZIAŁEM PROF. Z. IZDEBSKIEGO

Więcej...

Daria Michalska zaprasza

Więcej...

Studia podyplomowe rok szkolny 2016/2017

prezentacja-studia-podyplomowe-rok-akademicki-2016-2017

Więcej...

ODN – to już 10 lat

Przemówienie Pani Dyrektor Darii Michalskiej

Jubileusze to ważne momenty w historii jednostek i całych społeczeństw. Są  jak kamienie milowe, odmierzają bowiem miniony czas jak znaki na drodze obrazujące triadę wyznaczoną przez przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, wobec których, nie sposób przejść obojętnie. Ilekroć je mijamy skłaniają do refleksji, do zastanowienia, do podsumowania chlubnych kart historii
i planowania ważnych wydarzeń.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielawie „Wszechnica Nauczycielska” realizując swoją misję w codziennej pracy bazuje na tych trzech odmiennych perspektywach czasowych. Przeszłość stworzyła placówkę taką,  jaką jest teraz...

Więcej...

X Forum Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska”

Więcej...

X FORUM DYREKTORÓW I PEDAGOGÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Więcej...

Jubileusz 10- lecia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska”

Group student with notebook outdoor.

Szczegóły w załączeniu

zaproszenie-baner-7-10-2016

Więcej...

Jubileusz 10-lecia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

jubileusz_baner_strona_980-x-296

Więcej...

IX Forum Dyrektorów i Pedagogów Placówek Oświatowych

IX Forum Dyrektorów i Pedagogów Placówek Oświatowych za nami.

Wychowywać to kochać i wymagać! – te słowa towarzyszyły IX Forum Dyrektorów
i Pedagogów Placówek Oświatowych, które odbyło się 20 września 2016r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bielawie „Wszechnica Nauczycielska”.

W konferencji pod tytułem  „Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw według  ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców” udział wzięło  ponad 30 przedstawicieli środowiska oświatowego powiatu dzierżoniowskiego, w tym dyrektorzy i  pedagodzy.

Wykład wygłosiła i dyskusję moderowała pani mgr Krystyna Adaśko  – ogólnopolski edukator, koordynator i realizator programu „Szkoła dla rodziców
i wychowaw...

Więcej...

IX Forum Dyrektorów i Pedagogów Placówek Oświatowych

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie

Szkoły Niepubliczne w Bielawie

 

Zapraszają kadrę pedagogiczną oraz wszystkich zainteresowanych do udziału

w IX Forum Dyrektorów i Pedagogów Placówek Oświatowych

 

na temat:

Wychowanie do wartości. Priorytet MEN 2016/2017

Kształtowanie postaw według  ogólnopolskiego programu

edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznego

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

 

            Termin: 20.09.2016  r.od godz. 9:30 do godz. 12:45

            Miejsce realizacji: 58-260 Bielawa ul. Wolności 105 Szkoły Niepubliczne w Bielawie,  sala 3

Udział w forum jest bezpłatny. Zapraszamy

Więcej...

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/list.pdf

Więcej...

Znamy już podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

Znamy już podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

Są to:

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Szczegóły na stronie Ministerstwa edukacji Narodowej:

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2016_2017.html

 

Więcej...