Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu

LICEUM – Rekrutacja

rekrutacja

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie
prowadzi nabór na rok szkolny 2022/2023

 
 
Szkoła wśród zasad rekrutacyjnych nie stosuje dla uczniów progu punktowego, co oznacza, że każdy uczeń w naszej szkole może rozpocząć naukę bez względu na wynik egzaminu ósmoklasisty oraz średnią ocen na świadectwie.
 
 

 
NAUKA W NASZEJ SZKOLE JEST BEZPŁATNA

 


 
Rekrutacja do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Bielawie odbywa się: 

 

1) za pośrednictwem elektronicznego naboru
Absolwenci szkoły podstawowej powinni założyć swoje konto na stronie:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl

i zgodnie z zawartymi instrukcjami dokonać wyboru szkoły (max. 3) i klasy (można wybrać dowolną ilość oddziałów w danej szkole).

 

2) w formie papierowej, dokumentacja złożona osobiście w sekretariacie szkoły
Ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • 2 zdjęcia
  • Wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • Kwestionariusz osobowy / zgody rodziców

 

 

Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz 4-letnie NLO
Zgody rodziców

 

 

Ważne !!!
Przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim.
 

 
Przy szkole działa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas”
oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

 

 


 
NASZA SZKOŁA:
DOBRZE UCZY
SPRAWIEDLIWIE OCENIA
UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT
POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE
PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI
UDZIELA POMOCY W KAŻDEJ SYTUACJI

 


 
 
Nasza szkoła znajduje się w wykazie szkół przyjaznych edukacji domowej:

http://domowa.edu.pl/uncategorized/lista-szkol-przyjaznych-edukacji-domowej-w-polsce/

 

Czym jest edukacja domowa?

 

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka w miejsce szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Rodzice w oparciu o podstawę programową tworzą zindywidualizowany program – adekwatny do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań dziecka. Edukacja domowa daje rodzicom możliwość kontroli treści, które przyswaja dziecko, a także otoczenia, w którym przebywa ono każdego dnia.

Jaki komplet dokumentów musi dostarczyć rodzic, aby zapisać dziecko na edukację domową?

 

Zgodnie z prawem, aby rozpocząć edukację domową, należy złożyć w danej szkole następujące dokumenty:
– Wniosek do Dyrektora Szkoły o spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą,
– Opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,
– Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,
– Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych,

 


 

Dokumenty do pobrania:

wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-szkoły
OŚWIADCZENIE-
Wniosek-o-zezwolenie-na-edukację-domową-1
wniosek-o-zezwolenie-na-edukację-domową-z-uzasadnieniem-1
ZOBOWIĄZANIE-DO-PRZYSTĘPOWANIA-PRZEZ-DZIECKO-DO-ROCZNYCH-EGZAMINÓW-KLASYFIKACYJNYCH-

 

 

Czekamy na Ciebie !