Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu

Kursy teoretyczne, egzamin zawodowy

Kursy teoretyczne, egzamin zawodowy

EGZAMIN ZAWODOWY – uczniowie klasy III

 
Najważniejsze zmiany w egzaminie zawodowym – wg formuły 2019:

 

  • inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
  • obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy– nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły,
  • część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,

 

Termin składania deklaracji – do 7 lutego 2022 r.

Deklaracja do pobrania

 

 


 
KURSY ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

 

Kursy teoretyczne, egzamin zawodowy