ÓSMOKLASISTO –👋 REKRUTACJA TRWA 👍– ZAPRASZAMY DO NAS 😊
* W liceum – nauka trwa 4 lata i kończy się zdobyciem wykształcenia średniego, co pozwala ubiegać się o przyjęcie do szkół policealnych lub na studia (po zdaniu matury); daje wykształcenie ogólne, z wybranych przedmiotów materiał realizowany jest w zakresie rozszerzonym.
* Szkoła branżowa I stopnia – nauka trwa 3 lata, program obejmuje przedmioty zawodowe i ogólne, większość zajęć zawodowych ma charakter praktyczny, ich celem jest przygotowanie Cię do konkretnego fachu, na koniec uzyskujesz dyplom umożliwiający podjęcie pracy.
Tu jest Twoja nowa szkoła!!!  Nauka u nas jest bezpłatna !!!!!!!!!!!
Nie prowadzimy naboru elektronicznego – przyjdź i zapisz się osobiście.
W razie pytań zadzwoń: ☎74 833 13 77 lub napisz mail: centrump@vp.pl
Zapraszamy – codziennie 8.00-15.00 sekretariat szkolny