kONSULTACJE PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW od 1.06.

Konsultacje przedmiotowe dla uczniów wszystkich klas i szkół od 01.06.2020