ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zebranie z rodzicami 12.09.2019r.
(czwartek) godz. 16:00