Zostań Kamieniarzem

Z inicjatywy i z udziałem Burmistrza Piławy Górnej Krzysztofa Chudyka oraz dyrektorki Szkół Niepublicznych
w Bielawie Darii Michalskiej, 17 maja 2019r. w Piławie Górnej odbyło się spotkanie z właścicielami firm kamieniarskich. Obecna była również Danuta Zaręba – dyrektorka Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej. Głównym tematem było przedstawienie oferty kształcenia w Szkole Wielobranżowej w zawodzie kamieniarza, w formie klasy patronackiej. Nauka zawodu pod patronatem konkretnego pracodawcy, mogłoby wnieść wiele dobrego dla obu stron.
Szkoła oferuje uczniom bezpłatną naukę w bardzo dobrze wyposażonych klasach, 200 zł („odwrócone wpisowe”), stypendium za frekwencję – 500 zł (10 miesięcy po 50 zł), stypendia (socjalne, sportowe, naukowe), pakiet startowy (kurtka, koszulka, gadżety reklamowe), opłacenie kursów teoretycznej nauki zawodu, wyposażenie w podręcznikii tablety. Po stronie pracodawców jest organizacja praktyk, zapewnienie specjalistycznej, wysokiej jakości markowej odzieży roboczej, 2 posiłki oraz atrakcyjne wynagrodzenie, znacznie wyższe niż oferują inne zawody. Najlepsi uczniowie mogliby liczyć na zatrudnienie po skończeniu szkoły, a właściciele zakładów kamieniarskich mieliby wykwalifikowaną kadrę. Oferta edukacyjna powstała na potrzeby specyfiki rejonu Piławy Górnej i okolic, który nazywany jest „zagłębiem kamieniarskim”. Przedstawione propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy w dyskusji podkreślali znaczenie specjalistów kamieniarzy dla rozwoju tej gałęzi przemysłu. Oferta będzie szeroko promowana zarówno przez Burmistrza Piławy Górnej, dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej, jak i dyrektorkę Szkół Niepublicznych w Bielawie.
Nabór na kierunek KAMIENIARZ już się rozpoczął. Pierwsi uczniowie rozpoczną kształcenie w tym zawodzie
od 1 września 2019 roku. Zapisy odbywają się wyłącznie w sekretariacie Szkoły, Bielawa, ul. Wolności 105. Warto dodać, że Szkoła kształci młodzież w 26 zawodach.