Stanowisko w sprawie strajku Nauczycieli

Poniżej przekazujemy stanowisko Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej: