SUKCES UCZESTNIKÓW Z BIELAWY W KONKURSIE POWIATOWYM

SUKCES UCZESTNIKÓW Z BIELAWY W KONKURSIE POWIATOWYM

Już po raz trzeci uczestnicy bielawskiego Hufca Pracy 1-33 (uczniowie klasy drugiej gimnazjumEuropejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Bielawie) zostali zaproszeni przez organizatorów IX Powiatowego Konkursu Plastycznego na temat uzależnień, pod nazwą „Szanuje … i przemocy nie stosuję”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego. Młodzież podczas warsztatów plastycznych różnymi technikami wykonali kilka plakatów, z których dwa zostały przekazane do organizatorów.
Podsumowanie konkursu odbyło się w dniu 30 maja 2018 roku w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, na które zostali zaproszeni uczestnicy wraz z Komendantem Panią Zofią Studnicką i wychowawcą Panią Mariolą Stasiewicz, pod kierunkiem których młodzież wykonywała swoje prace. Zostaliśmy mile zaskoczeni, kiedy jury ogłosiło wyniki konkursu. Okazało się, że III miejsce i wyróżnienie zdobyli nasi uczestnicy, uczniowie klasy drugiej gimnazjum. III miejsce – Dawid Konieczny wyróżnienie – Daria Danilewicz
Uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami, natomiast Komendant Hufca oraz wychowawca otrzymały dyplomy z podziękowaniem za przygotowanie młodzieży.
Tekst i zdjęcia: Mariola Stasiewicz – st. wychowawca HP w Bielawie