Pani Dyrektor Daria Michalska uczestniczyła w piętnastej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty.

W dniach 2-4 marca 2018 w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Pani Dyrektor Daria Michalska uczestniczyła w piętnastej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty.
Celem spotkania było doskonalenie zawodowe oraz zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego w trudnym czasie zmian systemowych. Spotkano się też po to, aby być razem, w gronie osób znających wspólne problemy.
Bogaty program zawierał wykłady, prezentacje, warsztaty, dyskusje.
Zaproponowane tematy zostały zrealizowane przez znawców problematyki oświatowej.
Poruszone zagadnienia to m.in.:
– Co robić z błędami wychowawczymi w szkole?
– Szkolenie z zakresu budowania szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.
– Jak radzić sobie z agresywnym uczniem.

– Nałogowe korzystanie ze smartfonów – wyzwanie dla szkolnej profilaktyki e-uzależnień.

– Kalendarz Dyrektora 2017/18. Aktualizacja prawa. Zadania Dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek oświatowych w kalendarzu roku szkolnego.

Wśród wielu ważnych tematów zostały poruszone również kwestie związane z obowiązkami Dyrektora jako administratora danych osobowych – istotne ze względu na wejście w życie nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Po zakończonych wykładach, seminariach można było spotkać się w kuluarach porozmawiać  i wymienić doświadczeniami z  uczestnikami konferencji. Nie zabrakło czasu na integrację i oderwanie się od kłopotów dzięki programowi rozrywkowo- kulturalnemu. Dla gości zagrał i zaśpiewał Piotr Bukartyk.