AKADEMICKI CERTYFIKAT DLA DARII MICHALSKIEJ

AKADEMICKI CERTYFIKAT DLA DARII MICHALSKIEJ

2  grudnia 2017 roku Pani  Daria Michalska – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie  odebrała  na uroczystej Akademickiej  Gali w Krakowie  z rąk Rektor   Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych dr Moniki Brenner- Zawieruchy  oraz Prorektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie  dr Marka Grzelewskiego Akademicki Certyfikat Współpracy.

Certyfikat przyznany dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska”  w Bielawie potwierdza spełnienie standardów  wymaganych przez wyższe uczelnie w zakresie kształcenia akademickiego. ODN „ Wszechnica Nauczycielska”
w Bielawie współpracuje od 2016 roku z w/w uczelniami w zakresie organizacji studiów podyplomowych w Bielawie. Obecnie w ODN WN w Bielawie studiuje 100 studentów studiów podyplomowych na 15 kierunkach. Dzięki tej współpracy Bielawa zyskuje miano ośrodka akademickiego.  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  Wszechnica Nauczycielska w Bielawie już prowadzi rekrutację również na studia licencjackie i magisterskie.  To ważna informacja dla osób, chcących studiować blisko miejsca zamieszkania, oszczędzając czas i pieniądze na dojazdy.

Oferta studiów podyplomowych, studiów I i II stopnia znacznie poszerza ofertę edukacyjną  Szkół Niepublicznych w Bielawie, prowadzonych przez Panią Darię Michalską.