Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto nie tylko nauczycieli, ale – całej społeczności szkolnej. Z tej okazji uczniowie kl.III gimnazjum i I LO pod opieką pani Barbary Rymarskiej przygotowali krótki apel dedykowany wszystkim pracownikom Szkół Niepublicznych w Bielawie.

Rozpoczęła go swoim przemówieniem pani dyrektor Daria Michalska, podkreślając szczególną rolę nauczyciela we współczesnej zreformowanej szkole. Na koniec złożyła życzenia  pedagogom i wspólnie z wicedyrektor panią Eweliną Tyndą wręczyła wyróżniającym się  nauczycielom NAGRODY DYREKTORA  za zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz placówki. Otrzymały je panie: Monika Wawrzyńczuk – Mielniczek, Aleksandra Kienda, Maria Myszka, Róża Zięba i Barbara Rymarska. Nagrody odebrali także pracownicy administracji i obsługi, panie: Marta Latacz, Dorota Wydrzyńska, Monika Altneder  i Grażyna Jakubiak, która za codzienną dbałość o porządek na terenie szkoły otrzymała owacje na stojąco!

Jak co roku na październikowym apelu odbyło się także wręczenie honorowych statuetek SUPER BELFRA, które – w wyniku wcześniejszego głosowania wśród młodzieży – otrzymały panie Barbara Rymarska i Róża Zięba.

Słowa uznania od uczniów usłyszała też pani Daria Michalska. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego  podziękowali jej za starania o stworzenie w szkole jak najlepszych warunków do nauki oraz życzyli sukcesów w prowadzeniu placówki. Wręczyli jej także bukiet pięknych kwiatów.

W drugiej części akademii uczniowie zaprezentowali  ułożone przez siebie zabawne wierszyki dotyczące poszczególnych przedmiotów i wybranych osób. Teksty bardzo podobały się słuchaczom i  wywoływały duży aplauz.

Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom placówki z okazji ich święta i wręczyli im róże oraz ręcznie robione kartki z podziękowaniami :

Za to, że jednak i że pomimo,

Za to, że z sercem, za to, że z nami,

Za dni niezwykle trudne chwilami,

Za tę cierpliwość z duszą rozdartą

I za tę wiarę, że jednak warto.

DZIĘKUJEMY!

 

Uroczystość miała  kameralny charakter i przebiegała w bardzo miłej atmosferze.