XII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

 XII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ 

W dniach 16-18 września 2017 r. pani Dyrektor Daria Michalska uczestniczyła w XII Kongresie Zarządzania Oświatą, który w tym roku odbywał się w Krakowie.

Przez 3 dni około 800 uczestników, w tym goście zagraniczni, naukowcy i samorządowcy obradowali w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w kinie Kijów.

Tematyka Kongresu dostosowana była do potrzeb jej uczestników, którzy spośród punktów obszernego programu wybierali indywidualną ścieżkę tematyczną, dostosowaną do swoich oczekiwań. Oto tematy niektórych wykładów:

-NAWIGACJA DYREKTORA NA NOWY ROK SZKOLNY- w obszernym dwugodzinnym wykładzie Ewa Halska, Izabela Leśniewska i Jacek Rudnik, doświadczeni edukatorzy, omówili zmiany w prawie oświatowym w sposób przydatny praktykom.

-KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ I INNE NOWE ROZPORZĄDZENIA DLA
DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI- wykład prowadziły Barbara Grzegorczyk, Anna Zabielska, Małgorzata Jas i Izabela Leśniewska.

-MOBBING W SZKOLE- JAK PRZECIWDZIAŁAĆ, JAK SIĘ CHRONIĆ?- wykład przygotował Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

– STATUTY POŁĄCZONYCH SZKÓŁ. ZMIANY W STATUTACH SZKÓŁ- prowadząca to spotkanie Ewa Czechowicz przedstawiła przykładowe rozwiązania i powiedziała, jak je wprowadzać, aby statut szkoły stał się zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

-WOLONTARIAT W SZKOLE- eksperci VULCAN podkreślili, że w nowych statutach szkolnych obowiązkowo muszą znaleźć się zapisy dotyczące wolontariatu w szkole.

-DYREKTOR ARCHITEKTEM SUKCESU UCZNIA- debata prowadzona przez Marka Lecko (Akademia Umiejętności Foucault).

-TUTORING KARIERY, CZYLI O TYM, JAK UCZEŃ W SZKOLE MOŻE ODKRYĆ ŚCIEŻKĘ ROZWOJOWĄ LUB ZAWODOWĄ- wykład dr Beaty Master (Collegium Wratislaviense).
Trudno omówić wszystkie wykłady, dyskusje, warsztaty, gdyż podczas trzech dni Kongresu odbyło się około 60 spotkań.

W obliczu zmian prawa oświatowego uczestnictwo w tym przedsięwzięciu z całą pewnością przyczyni się do poprawy efektywności pracy wielu placówek oświatowych.