Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkołach Niepublicznych w Bielawie

Dzień: 04 wrzesień 2017r. w Szkołach Niepublicznych                              Godzina: 11.00.

Miejsce: Boisko szkolne w Szkołach Niepublicznych w Bielawie.

Jak co roku społeczność Szkół Niepublicznych w Bielawie spotkała się na uroczystym apelu, podczas którego powitany został nowy rok szkolny 2017/2018.

Uroczystość zainicjowana została wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu Polski.

Dyrektor szkoły Pani Daria Michalska przywitała serdecznie wszystkich zgromadzonych gości, szczególnie uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej. Powiedziała również o zmianach, jakie czeka szkolnictwo w związku z reformą oświaty, oraz o kierunkach polityki oświatowej na rok szkolny 2017/2018.

Dla szkół Niepublicznych w Bielawie reforma ta, oznacza przekształcenie dotychczasowego Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Europejską Szkołę Podstawową z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy,      a także Szkoły Wielozawodowej w Szkołę Wielobranżową I stopnia.

Jak zwykle przy okazji uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego Pani Dyrektor przypomniała o dacie 01 września 1939 r. – wybuch II Wojny Światowej. Pamięć poległych została uczczona minutą ciszy.

Tradycyjnie uczniowie pierwszych klas otrzymali z rąk Pani Dyrektor upominki na dobry start m.in. koszulki z logo szkoły, smycze, długopisy.

Zaczynamy rok szkolny 2017/2018 w pełnej gotowości do pracy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. Przemowa p. Dyrektor poniżej.

„Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko trochę obchodziło, a żeby go coś naprawdę bardzo zajmowało.”

(Janusz Korczak)

Szanowni Państwo

Goście Honorowi……….

Rodzice

Grono Pedagogiczne

Pracownicy szkoły

Uczniowie; szczególnie uczniowie klas pierwszych.

Witam wszystkich serdecznie po dwumiesięcznej przerwie,  z nadzieją, że rok szkolny 2017/18 będzie dla nas wszystkich owocny. Myślę, że wszyscy odpoczęliśmy i wracamy do pracy po wakacjach pełni energii i pozytywnych emocji.

Rok szkolny 2017/2018 jest dla nas wszystkich wyzwaniem, w związku z reformą edukacji. Zmiany w prawie oświatowym dla nas oznaczają w tym roku przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową, a także szkoły wielozawodowej w szkołę wielobranżową.

Reforma ta obliguje nas do wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, a polityka oświatowa państwa nastawiona jest na:

  1. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  2. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  3. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  4. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  5. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Te priorytety będą realizowane w zarządzanych przeze mnie placówkach.
W historii szkoły mamy wiele przykładów na to, że sukces jest w zasięgu możliwości, ale trzeba na niego zapracować wysiłkiem. Nasi uczniowie zdobywali laury w zmaganiach sportowych, ogólnokształcących, artystycznych; korzystali z programów stypendialnych, które będziemy realizować, stypendium naukowe, sportowe, za wysoką frekwencję. Osobiście również doceniam uczniów fundując specjalną nagrodę finansową posiadaczom biało-czerwonego paska na świadectwie.

Potwierdza to regułę, że wiedza i pracowitość są niezbywalnym kapitałem. Systematycznie doposażam też całą społeczność szkolną serwowanymi codziennie śniadaniami; bufet śniadaniowy w naszej placówce od początku wpisany jest w program „Wiem co jem” promujący zasady zdrowego żywienia. Uczniowie w sytuacjach kryzysowych mogą otrzymać również zapomogę losową, z działającego w szkole Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Ananas”. Od ubiegłego roku uczniowie I klas otrzymują do dyspozycji tablety z wgranymi podręcznikami . Program „ Szkoła na tabletach” będzie kontynuowany i w tym roku szkolnym.

Szkoła to także miejsce kształtowania ludzkich postaw i charakterów.

Tu uczymy się obowiązkowości i współpracy. Wiele na tym polu zależy od

pedagogów, ale wydaje się, że jednak najwięcej od samych uczniów. To wy

tworzycie społeczność, którą winny cechować pozy­tywne i twórcze relacje.

Wzajemna otwartość, zaufanie do nauczy­cieli także niezmiernie ułatwiają

osiąganie celów dydaktycznych. Dlatego wszyscy postarajmy się stanąć na

wysokości zadania.

Warto nadmienić, że poprzez współpracę z uczelnią warszawską ODN WN organizuje drugi rok studia podyplomowe dla nauczycieli. Dzięki naszemu zaangażowaniu Bielawa stała się ośrodkiem akademickim.

1 września to szczególny dzień w polskim kalendarzu. W 1939 roku oznaczał początek II wojny światowej, okrutnej okupacji hitlerowskiej i nieco później bo 17 września – sowieckiej. Czas trwogi, strachu i straszliwej gehenny, której niestety wiele milionów istnień ludzkich okupiło życiem. W symboliczny sposób czcimy ich pamięć udziałem naszego Pocztu Sztandarowego w miejskich i powiatowych  obchodach rocznicowych, składając kwiaty.

Dziś wszyscy mamy wielki przywilej korzystania z wolności,  ze wszystkich jej dobrodziejstw wywalczonych przez poprzedników. Mając tego świadomość korzystajmy z tej wolności w sposób rozsądny, świadomy a nade wszystko odpowiedzialny, aby  nigdy nie przeradzała się ona w samowolę.

Jest to nasze wspólne, obywatelskie zadanie w wychowaniu patriotycznym.

Drodzy uczniowie szkoła ma wam pomóc poznawać siebie, otaczający świat i ludzi, dobrze przygotować  do dalszego etapu edukacyjnego i dorosłego życia, abyście mogli w nim sięgać po marzenia i cieszyć się ze swoich osiągnięć.

W roku szkolnym 2017/2018 organizujemy dla Was nowe zajęcia,  w zakresie psychologii,  doradztwa zawodowego, a także zajęcia sportowe Judo.

W każdym z was drzemie bowiem jakiś talent, każdy ma inne potrzeby rozwojowe, możliwości i pasje. Chcemy te pasje rozbudzać i rozwijać. Niezbędna jest do tego pomoc rodziców – współtwórców szkoły, blisko z nią współpracujących. Potrzebni są także nauczyciele z pasją, którzy potrafią umiejętnie wykorzystać różne możliwości wzbudzenia zainteresowania uczniów. Bo szkoła to nie tylko lekcje, to także różne inne formy działań, dzięki którym uczniowie mogą uczyć się współpracy, zaangażowania, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

Życzę zatem wszystkim samych sukcesów .

Niniejszym rok szkolny 2017/2018 uważam za otwarty.