Uroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkołach Niepublicznych

Rok szkolny 2016/2017 w Szkołach Niepublicznych w Bielawie szczęśliwie zakończony.

„Ucz się z wczoraj,

Żyj dla dzisiaj,

Miej wiarę w jutro”

(Albert Einstein)

Apel  wieńczący koniec roku szkolnego rozpoczął się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły. Jak zawsze ceremoniał związany z wręczeniem świadectw  zakończenia edukacji i promowaniem do klas następnych w naszej placówce miał wyjątkową oprawę.

Dyrektor Daria Michalska  w swoim wystąpieniu podkreśliła  ważkie wydarzenia z życia placówki:

„Kolejny rok szkolny za chwilę stanie się faktem historycznym.
Zanim to jednak nastąpi przed nami miłe chwile. Tradycyjnie przy tej okazji czynię podsumowanie. Wiadomo powszechnie, że lubimy kiedy w bilansie mamy więcej zysków niż strat. Uczniowie zrekapitulują wiedzę na świadectwach szkolnych, nauczyciele odniosą się do realizacji podstawy programowej, ja do realizacji rocznego planu pracy, projektów, zamierzeń itd.

Każdemu potrzebna jest taka chwila zatrzymania  i refleksji.
Mam nadzieję, że nie nikt z nas nie zmarnował tego roku. Jako placówka edukacyjna  jesteśmy ważnym partnerem w szkolnictwie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w Powiecie Dzierżoniowskim. W obliczu ogólnopolskich transformacji w oświacie od września zmierzymy się z nowym podziałem segmentów i progów edukacyjnych. Gimnazjum będzie funkcjonować w nowej formule jako Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi  do Pracy w Bielawie, Szkoła Wielozawodowa jako Szkoła Wielobranżowa. Będziemy też przekształcać Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Z prawdziwą satysfakcją pragnę odnieść się do dziesięcioletniej współpracy z OHP 1-33 w Bielawie. Wytrwaliśmy razem całą dekadę. Jubileusz 10 lecia to z mojej strony głęboki ukłon w stronę p. komendant Zofii Studnickiej  i pracowników pedagogicznych hufca. Wieloletnia, profesjonalna relacja  stworzyła licznym absolwentom Gimnazjum z Oddziałami  Przysposabiającymi do Pracy szansę na uregulowanie obowiązku szkolnego i zdobycie  fachu.            Z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy dzieciom „Ananas” gimnazjaliści mieli jedyną okazję zwiedzenia pięknych i ważnych w polskiej historii miejsc. Organizowane wycieczki finansowane przez darczyńców i pozyskiwane środki zewnętrzne to szlachetna wieloletnia tradycja. Ostatnim jej etapem była Warszawa i najbardziej spektakularny adres na ul. Wiejskiej, czyli siedziba Sejmu RP.

Cieszę się, że również wielu absolwentów przedłużyło  naukę w tym miejscu w SW, NLO i Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym.

W tym roku szkolnym będziemy też wręczać świadectwa kwalifikacyjne studentom studiów podyplomowych. Dzięki podpisaniu porozumienia z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Bielawa stała się ośrodkiem akademickim. To moja duma i satysfakcja, że jako placówka szkolnictwa niepublicznego realizujemy z powodzeniem wiele wyzwań współczesnej oświaty. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska” wciąż organizuje spotkania z najwybitniejszymi postaciami życia naukowego i społecznego w kraju. Jako dyrektor systematycznie biorę udział w szkoleniach kadry zarządzającej i staram się wszystkie nowości przeflancowywać na  rodzimy grunt. Cieszy mnie fakt, że uczestnicy naszych konferencji bardzo wysoko oceniają ten obszar działania. Od października we współpracy z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie . Będziemy prowadzić 3 letnie studia licencjackie oraz 2 letnie studia magisterskie.

Koniec roku to też okazja do uhonorowania  szczególnie zasłużonych dla naszej placówki ludzi życzliwych, którzy nie tyle z obowiązku, co z naturalnej sympatii sekundują wytrwale wysiłkom pedagogicznym . Od lat przyznaję Statuetki Wiktorii osobowościom lokalnej edukacji i przyjaciołom szkoły. Za chwilę poproszę kolejnych laureatów. Doceniając trud pracy nauczycieli wręczę też doroczne, finansowe Nagrody Dyrektora oraz Stypendia Naukowe i Sportowe.  Zawsze uważałam, że jest to świetny przykład dla uczniów, gdy widzą  starania dorosłych, którym ciągle chce się poprawiać ten świat.

Uczniowie z najwyższymi średnimi ocen na świadectwie otrzymają tradycyjnie nagrody książkowe , a właściciele  „czerwonego paska” stypendium specjalne w wymiarze 500zł. Warto się dla takiej sumy uczyć!

Szczególnie serdecznie rozstawać się będziemy z absolwentami Gimnazjum i Szkoły Wielozawodowej, to już ostatnia lekcja w starym składzie. Mam nadzieję, że murów szkoły na zawsze nie opuścicie i znajdziecie dla siebie którąś z możliwych dróg wyboru, jakie mamy w ofercie.

Apeluję do absolwentów i uczniów szkoły, by reklamowali nasze możliwości w gronie rówieśników, by zachęcali do nauki w szkole, której przyświeca idea współpartnerstwa, bezpieczeństwa i podmiotowości.
Sukces tutaj jest w zasięgu możliwości.

Wszyscy zasłużyliśmy sobie na odpoczynek; chciałabym, aby wakacyjna laba była przyjemna i rozważna. Specjalny apel adresuję do uczniów o dobór miejsc , znajomych,  towarzystwa zapewniającego pod każdym względem bezpieczne powroty do domu.

Wszystkim Państwu życzę pogodnego lata w prognozach pogody i sercach.”

Świętując Jubileusz  10 letniej współpracy   Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy i Hufca 1-33 w Bielawie, p. Zofia Studnicka – Komendant Hufca  podkreśliła fakt  możliwości realizacji obowiązku szkolnego przez kilkuset uczniów, którzy zostali przysposobieni do licznych zawodów, a większość z nich zyskała kwalifikacje  w bardzo pożytecznych branżach.

Doceniając współpracę  i zaangażowanie p. Zofii Studnickiej dyrektor szkoły uhonorowała Komendant Hufca 1- 33 „Złotą Statuetką  Wiktorii”.   Do  grona „Przyjaciół Szkoły” dołączyli : Maria Myszka , Monika Wawrzyńczuk-Mielniczek, Dorota Wydrzyńska, Marta Latacz, Monika Altneder.  W charakterze „Osobowości Lokalnej Edukacji” mianowana została pani Róża Zięba.  Miło nam odnotować, że docenieni zostali wyróżniający się nauczyciele, którym  Daria Michalska wręczyła specjalne nagrody finansowe.

Uczniowie z najwyższymi średnimi ocen   i  utalentowani  w dziedzinach pozaszkolnych otrzymali extra czeki na sumę 500 zł jako  wymierny bonus .

Z kronikarskiego obowiązku  notujemy   również  fakt  pożegnania absolwentów klas trzecich Szkoły Wielozawodowej i  Niepublicznego Gimnazjum

Mamy nadzieję, że zamykając j ten etap kariery edukacyjnej  rozpoczną niebawem następny. Szkoły Niepubliczne oferują bogatą  listę możliwości.

Absolwenci wymienionych szkół otrzymali też nagrody rzeczowe.

Uroczysty apel dopełniły występy artystyczne. Koncert p. Barbary Pachury i montaż poetycki. Jak każdego roku były wzruszenia, kwiaty, pozytywne emocje. Mamy nadzieję na spotkanie inaugurujące następny rok szkolny,, z całym dobrodziejstwem zmian, które proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Udanych  i bezpiecznych wakacji życzymy społeczności szkolnej ,sympatykom placówki, mediom, przedstawicielom lokalnego samorządu.