Program edukacyjny „ALFA”

Od października 2016 r. dolnośląscy policjanci ruszyli z wojewódzkim programem edukacyjnym pn. „ALFA”, ukierunkowanym na podnoszenie świadomości i kształtowanie pożądanych postaw oraz zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Pierwszy etap tego przedsięwzięcia adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Dolnego Śląska. Tym razem spotkanie przeprowadzono w naszej szkole.