SUKCES NASZYCH UCZNIÓW I UCZESTNIKÓW HUFCA PRACY 1-33 W BIELAWIE W KONKURSIE POWIATOWYM

SUKCES  NASZYCH UCZNIÓW I  UCZESTNIKÓW HUFCA PRACY 1-33  W  BIELAWIE W KONKURSIE  POWIATOWYM

Już po raz drugi uczestnicy bielawskiego Hufca Pracy zostali zaproszeni  przez organizatorów VIII Powiatowego Konkursu Plastycznego na temat uzależnień, pod nazwą „Pijany za kółkiem???Nie tedy droga!!!”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego. Uczestnicy hufca podczas warsztatów plastycznych różnymi technikami wykonali kilka plakatów,   z których dwa zostały przekazane do organizatorów.

Podsumowanie konkursu odbyło się w dniu 24 maja 2017 roku w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, na które zostali zaproszeni uczestnicy wraz z Komendantem Panią Zofią Studnicką i wychowawcą Panią Mariolą Stasiewicz, pod kierunkiem których młodzież wykonywała swoje prace. Zostaliśmy mile zaskoczeni, kiedy jury ogłosiło wyniki konkursu. Okazało się, że II i III miejsce zajęli nasi uczestnicy, uczniowie klasy trzeciej Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Bielawie

II miejsce – Kamil Olejko

III miejsce – Rafał Markiel

Chłopcy zostali uhonorowani dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami, natomiast Komendant Hufca oraz wychowawca otrzymały dyplomy z podziękowaniem za przygotowanie młodzieży.

Gratulujemy.