XI Forum Dyrektorów i Pedagogów Placówek Oświatowych z udziałem prof.Z.Izdebskiego