XI FORUM DYREKTORÓW I PEDAGOGÓW Z UDZIAŁEM PROF. Z. IZDEBSKIEGO