Doroczna Konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty z udziałem dyr. Szkół Niepublicznych w Bielawie p. Darii Michalskiej.

Doroczna  Konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty z udziałem  dyr. Szkół Niepublicznych w Bielawie p. Darii Michalskiej.

Czternasta już edycja OSKKO odbyła się w dniach 3-5 marca 2017 w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego .

Celem  spotkania kadry kierowniczej było doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego  w trudnym czasie zmian systemowych. Spotkano  się też po to, aby być razem, w gronie osób znających wspólne problemy. Nie zabrakło czasu na integrację i oderwanie się od kłopotów dzięki  programowi kulturalnemu: po raz trzeci w historii Konferencji odbył  koncert  artystów z krakowskiej  Piwnicy Pod Baranami.

Bogaty program zawierał wykłady, prezentacje, warsztaty, dyskusje.

Zaproponowane tematy zostały zrealizowane przez znawców problematyki oświatowej kroczących jako awangarda w obszarze  ogólnonarodowej edukacji i wychowania.

Poruszone zagadnienia to m.in.:

  • Przekształcanie dotychczasowej struktury systemu oświaty i wpływ na organizację i funkcjonowanie szkół.
  • Włączanie, przekształcanie, wygaszanie poszczególnych typów szkół, nowe typy szkół (branżowe I i II stopnia) oraz harmonogram wprowadzania zmian.
  • Polityka kadrowa po wprowadzeniu zmian i w okresie przejściowym m.in.:

– przeniesienie, zwolnienie, stan nieczynny, ograniczenie – zatrudnianie nauczycieli w okresie przejściowym, spory zbiorowe,

– kontynuacja stosunku pracy i zwolnienia pracowników niepedagogicznych,

– pełnienie funkcji przez dyrektorów i wicedyrektorów przekształcanych i wygaszanych szkół.

  • Organizacja szkół od 1 września 2017 r. m.in.: nowe podstawy programowe i ramowe plany nauczania, zmiany statutów, kształcenie specjalne, doradztwo zawodowe, wolontariat.

Duże emocje wzbudziła dyskusja OSKKO mająca na celu dostarczenie resortowi edukacji informacji o realnych, praktycznych efektach zmian w prawie oraz wypracowanie postulatów kadry kierowniczej.

Faktem jest, że również najbliższe nam środowisko oświatowe żyje problemami reformy zaproponowanej przez MEN, budzi bowiem ona liczne kontrowersje i naturalne w takiej sytuacji obawy nauczycieli i rodziców.