Młodzież z wizytą w Bielawskiej Placówce Muzealnej i Bibliotece Miejskiej.

Młodzież z wizytą w Bielawskiej Placówce Muzealnej i Bibliotece Miejskiej.

W dniu 19.01.2017r. uczestnicy Hufca Pracy w Bielawie, uczniowie Szkoły Wielozawodowej i Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy w Bielawie w ramach wojewódzkiego programu edukacyjnego „Tu żyjemy” odwiedzili Placówkę Muzealną.

Podczas lekcji muzealnej , którą poprowadził dr Rafał Brzeziński , długoletni mieszkaniec Bielawy, pracownik biblioteki miejskiej z zamiłowania i wykształcenia historyk, autor wielu publikacji dotyczących dziejów i sytuacji społeczno-gospodarczej Śląska XIX i XX wieku. Zaprezentował młodzieży swoje dwie prace: „Studia dziejów gastronomii Bielawy od najdawniejszych czasów do 1945r.” i „Lokale gastronomiczne i noclegowe oraz ludzie z nimi związani w powiecie dzierżoniowskim” oraz  zdobyła wiedzę na temat „Buntu tkaczy sowiogórskich z 1844r.” . Wydarzenia do których, wtedy doszło wprowadziły Bielawę i Pieszyce do historii. Na podstawie tych wydarzeń powstał znany dramat

  1. „Tkacze” Gerharda Hauptmana, który był wystawiany na deskach Teatru Robotniczego w Bielawie.

Młodzież zwiedzając muzeum podziwiała eksponaty związane z historią  Bielawy od początku XIX wieku.

Następnie udaliśmy się do Biblioteki Miejskiej.

W bibliotece przywitała na pani Urszula Ubych dyrektor placówki , która zapoznała młodzież z historią powstania biblioteki, ofertami, organizacją oraz bogatym  księgozbiorem. Najciekawszym działem zdaniem młodzieży okazał się dział regionalno-badawczy, który powstał w  2009r. Głównym celem tego działu jest pozyskiwanie eksponatów dokumentujących życie codzienne dawnej Bielawy.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, zadając pytania na interesujące ich zagadnienia związane z historią miasta.

Autor. Barbara Adamkiewicz- wychowawca

Zdjęcia: Barbara Adamkiewicz- wychowawca