Wizyta Pani Darii Michalskiej w Warszawie (13.12.2016 r.)

Dyrektor Szkół Niepublicznych Pani Daria Michalska na wręczeniu Nagrody im. Jerzego Zimowskiego w Warszawie

na zaproszenie Laureatki IX edycji Nagrody im. Jerzego Zimowskiego 2016 pani Mariny Hulia, dyrektor Szkół Niepublicznych w Bielawie Pani Daria Michalska uczestniczyła w niecodziennym wydarzeniu. W dniu 13 grudnia b.r. brała czynny udział w uroczystości w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie z okazji wręczenia Nagrody im. Jerzego Zimowskiego Pani Marinie Hulia
Nagroda im. Jerzego Zimowskiego jest przyznawana za działalność społeczną, publicystyczną, badawczą lub inną na rzecz grup społecznych, które znalazły się w sytuacjach nadzwyczajnych. Wśród laureatów są m.in. Krystyna Starczewska, Wiktor Osiatyński i Wojciech Smarzowski. Nagroda ta przyznawana jest corocznie od 2008 r. przez Instytut Spraw Publicznych za działalność społeczną.

Patron nagrody, zmarły w 2007 r. Jerzy Zimowski, był prawnikiem, urzędnikiem państwowym, działaczem „Solidarności” i przez wiele lat członkiem zarządu Instytutu Spraw Publicznych. Wiceministrem spraw wewnętrznych. Przez kilkanaście lat także członkiem Rady ds. Uchodźców. Uczestnik pierwszych rozmów o przystąpieniu Polski do strefy Schengen.
Podczas uroczystego wystąpienia Marina Hulia Laureatka IX edycji Nagrody powiedziała tak; cyt. ,, Korczak mówił, że nie ma dzieci, są ludzie. Ja dodam – nie ma uchodźców, są dzieci. Powinniśmy zrobić dla nich wszystko…”
Marina Hulia jest znaną i doświadczoną ekspertką w dziedzinie integracji międzynarodowej- Człowiek Dnia Radio Wolna Europa. W 2013 roku otrzymała Nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, w 2006 roku Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za Nieocenione Zasługi dla Kultury Polskiej, zwłaszcza Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży. Opracowuje materiały szkoleniowe i informacyjne dotycz pracy dydaktycznej z dziećmi cudzoziemskimi. Prowadzi bardzo interesujące spotkania informacyjno – szkoleniowe dla dyrektorów szkół, uczniów i społeczności lokalnych.
W dniu 21 listopada 2016 r. na zaproszenie Pani Dyrektor Darii Michalskiej p. M. Hulia odwiedziła Szkoły Niepubliczne w Bielawie i poprowadziła warsztaty dla uczniów. Młodzież naszych szkół miała możliwość zapoznawania się z trudnościami jakie spotykają uchodźców, często dotkniętych stresem pourazowym i przeżywającym trudności w zaklimatyzowaniu się w obcej kulturze mówi dyrektor Szkół Niepublicznych w Bielawie pani Daria Michalska.
Już w styczniu 2017 r. p. Hulia będzie gościła w placówkach przedszkolnych Europejskiej Akademii Dziecka prowadzonych przez Panią Darię Michalską w Dzierżoniowie, Świdnicy i Smolcu.
Pani Marinie Hulia składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy w imieniu grona pedagogicznego Szkół Niepublicznych w Bielawie, samych kolejnych lat obfitości w dalszy rozwój osobowości wraz z wyrazami najwyższego uznania oraz najlepszymi życzeniami sukcesów w realizacji planów zawodowych a także pomyślności w życiu osobistym.