Prelekcja Dyrektor Darii Michalskiej na III Kongresie Edukacja i Rozwój w Warszawie

III Kongres Edukacja i Rozwój w Warszawie z prelekcją Darii Michalskiej  dyrektor Szkół Niepublicznych
w Bielawie.

27 i 28 .10.2016 r. kadra kierownicza oświaty publicznej i niepublicznej debatowała  w stolicy nad istotnymi problemami szkolnictwa. Aktualnie gorący temat  związany z reformą systemu edukacji zaproponowaną przez MEN budził , co  oczywiste, zainteresowanie.  Ważnym głosem okazał się głos naszego lokalnego środowiska wyrażony przez Darię Michalską w obszarze szkolnictwa zawodowego.

Prezentacja  pt. „Dobre praktyki w nawiązywaniu współpracy szkół z zakładami pracy. Stwarzanie ze szkoły zawodowej środowiska pozytywnego wyboru dla młodzieży.” była okazją do podzielenia się bogatym doświadczeniem przez  dyrektora Szkoły Wielozawodowej, współpracującego na bieżąco z lokalnymi pracodawcami oferującymi  szkolne praktyki  w blisko
40 zawodach.

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczący zmian w zakresie podstawy programowej, kwestii wychowawczych, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz statusu specjalistów w placówkach oświatowych omówiła Anna Zalewska minister  Edukacji Narodowej. W debacie nad projektem uczestniczyli  przedstawicie środowisk samorządowych, oświatowych, nauki i szkolnictwa wyższego z różnych regionów i kraju.

III Kongres Edukacja i Rozwój przygotowywany został przez wydawnictwo Wolters  Kluwer oraz wielu partnerów instytucjonalnych i biznesowych. Do współpracy zaproszone zostały instytucje reprezentujące administrację publiczną,
naukę i szkolnictwo wyższe, przemysł oraz biznes.

Na bogaty program Kongresu złożyły się równolegle prowadzone konferencje:

XVIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, II Konferencja Edukacja w Samorządach,
II Konferencja dla Nauczycieli, II Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Strefa EXPO

Wystąpienie p. Dyrektor Darii Michalskiej

iii-kongres-edukacji-i-rozwoju