ODN – to już 10 lat

Przemówienie Pani Dyrektor Darii Michalskiej

Jubileusze to ważne momenty w historii jednostek i całych społeczeństw. Są  jak kamienie milowe, odmierzają bowiem miniony czas jak znaki na drodze obrazujące triadę wyznaczoną przez przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, wobec których, nie sposób przejść obojętnie. Ilekroć je mijamy skłaniają do refleksji, do zastanowienia, do podsumowania chlubnych kart historii
i planowania ważnych wydarzeń.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielawie „Wszechnica Nauczycielska” realizując swoją misję w codziennej pracy bazuje na tych trzech odmiennych perspektywach czasowych. Przeszłość stworzyła placówkę taką,  jaką jest teraz. To jak funkcjonuje, jak jest postrzegana przez innych, to ogromny bagaż doświadczeń gromadzony i uskuteczniany przez wiele lat. W teraźniejszości drzemie potencjał zmiany. Przyszłość natomiast wskazuje drogę podjęcia nowych wyzwań, wytaczania śmiałych, ambitnych celów w poczuciu odpowiedzialności za dalszy rozwój placówki.

Odnotowanie na kartach historii okrągłego Jubileuszu 10 -lecia istnienia placówki edukacyjnej to szczególny dzień. Jego istota jednak nie wyraża się li tylko w liczbie, lecz niewątpliwie w jakości pracy realizowanej każdego dnia.

Wysoką jakość pracy ośrodka potwierdzają między innymi raporty z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez  Dolnośląskie Kuratorium Oświaty w 2014 i 2015r. W badanych przez wizytatorów  obszarach nasz ośrodek otrzymał wysokie noty. Jesteśmy z tego dumni i dokładamy starań by utrzymać dotychczasowy poziom.

 „Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany,
tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi”

                                                                                  (Aleksander Fleming)

Parafrazując  powyższy cytat, pozwolę sobie na stwierdzenie, iż początkowo możemy sami próbować doskonalić swoją wiedzę

i umiejętności metodyczno – dydaktyczne, ale im więcej wyzwań stawia przed nami polityka oświatowa państwa, im bardziej zmieniają się realia życia społecznego i rynku pracy a nade wszystko, im bardziej wymagający stają się nasi uczniowie i ich rodzice, tym trudniej nam temu wszystkiemu podołać  bez uciekania się do szukania wsparcia.

ODN „Wszechnica Nauczycielska” od początku swego istnienia hołduje przekonaniu, że efektywny nauczyciel XXI wieku skazany jest do końca swych zawodowych dni na konieczność nieustannego doskonalenia umiejętności, aby sprostać trudnym zadaniom i móc czerpać zasłużoną satysfakcję z ich realizacji. Od 10 lat staramy się oferować nauczycielom, pedagogom i dyrektorom różnorodne formy wsparcia, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem podczas szkoleń, konferencji, warsztatów zapraszając kompetentnych prelegentów, umożliwiając nauczycielom wymianę doświadczeń i współpracę na różnych płaszczyznach.

Gdy rozpoczynaliśmy działalność wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie. Wszak odbiorcą naszych usług miało być bardzo wymagające gremium, jakim jest ciało pedagogiczne. Zawsze dokładaliśmy starań, aby na bieżąco wspomagać nauczycieli i dyrektorów w realizacji coraz to nowszych zadań. Wystarczy wspomnieć chociażby ostatnie  lata, gdy reforma programowa i nowy nadzór pedagogiczny stały się kolejnym w wyzwaniem dla nauczycieli i dyrektorów. Musimy być tym bardziej elastyczni i dynamiczni wobec ogłoszonej przez MEN kolejnej zmiany.

 

Przez te wszystkie lata nasza kadra najlepszych konsultantów i specjalistów wspierała nauczycieli i dyrektorów, oferując:

– kursy kwalifikacyjne – oligofrenopedagogika

– 10 edycji Forum Dyrektorów i Pedagogów Placówek Oświatowych

– szkolenia metodyczne

– szkolenia rad pedagogicznych

– wsparcie JST w organizacji Prezentacji Oświatowych.

W powyższych formach wsparcia na przestrzeni ostatnich 10 lat wzięło udział blisko 4 500 nauczycieli i pracowników oświaty. Przyznacie Państwo, że to liczba imponująca jak na placówkę działającą na  niedużym obszarze terytorialnym.

Udawało się nam na czas, a często z dużym wyprzedzeniem docierać do nauczycieli z najnowszymi informacjami jak np. przygotowanie szkół podstawowych na przyjęcie sześciolatków.

Staramy się ciągle dotrzymywać kroku zmianom, które są stałym elementem współczesnego świata i dlatego do oferty  ODN dołączyliśmy ofertę studiów podyplomowych.

Od  roku szkolnego 2016/2017 we współpracy z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie  rozpoczynamy pierwsze zajęcia na studiach podyplomowych. W chwili obecnej trwa nabór na 40 kierunków. Największym zainteresowaniem cieszą się: edukacja wczesnoszkolna
i zarzadzanie oświatą.

Jubileusz 10-lecia jest szczególną okazją do wspomnień
i podsumowań, które pozwalają na radość i nieskrywaną satysfakcję
z dotychczasowych osiągnięć, ale wyzwalają również refleksję nakazującą dużą dozę pokory wobec wyzwań, które stoją przed nami. Jest bowiem jeszcze wiele do zrobienia dla Państwa i razem z Wami.

Cele osiągamy czerpiąc z naszych dotychczasowych doświadczeń. Wykorzystujemy twórcze postawy osób realizujących zadania Ośrodka i współpracujemy z szerokim środowiskiem edukacyjnym: szkołami wyższymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi.

Dziękuję samorządowcom, którzy rozumieją potrzebę kształcenia ustawicznego nauczycieli, lokalnym mediom towarzyszącym naszym przedsięwzięciom, patronom, którzy firmowali konferencje, sympatykom, a nade wszystkim uczestnikom wszystkich form doskonalenia, których lista jest niezwykle długa.

Pozdrawiam in gremium i zapraszam do kontynuacji.

Kończąc chciałabym dedykować Państwu  cenne myśli praktyków:

Nauczyciel jest skazany na wieczne samodoskonalenie.

John C. Dana

Nauczyciele potrafiący inspirować są świadomi faktu, że ścieżka edukacyjna jest skazana na kamienie, z których można: albo stworzyć kamienie milowe, albo przeszkody nie do przejścia.

Autor nieznany

I chyba najcenniejsza z nich:

Celem edukacji powinno być uczenie jak myśleć, a nie co myśleć.
Bill Beattie

Przed nami w programie ciekawe wykłady. Mam nadzieję, że przypadną Państwu do gustu. Życzę pozytywnych wrażeń i zapraszam do wspólnej pracy z przesłaniem Czesława Banacha, które towarzyszy nam od 10 lat: „Doskonalenie jest instrumentem przystosowania się do zmiennych sytuacji, wzbogacania swoich kwalifikacji, lepszego rozpoznania potrzeb młodzieży oraz sposobów organizowania samokształcenia i warsztatu swojej pracy” .

 

 

14807928_686165294867420_1065914276_o-kopiowanie        14812840_686165304867419_569234291_o-kopiowanie
14796236_686165274867422_1197468347_o-kopiowanie     ccf20161021_00008-kopiowanie
ccf20161021_00007-kopiowanie         ccf20161021_00006-kopiowanie
ccf20161021_00004-kopiowanie   ccf20161021_00003-kopiowanie
ccf20161021_00002-kopiowanie    ccf20161021_00001-kopiowanie
ccf20161021_00000-kopiowanie       ccf20161021_00005-kopiowanie