Jubileusz 70-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie

16 września 2016r. Dyrektor Szkoły Wielozawodowej w Bielawie, Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Bielawie – Daria Michalska wzięła udział w uroczystości z okazji Jubileuszu 70-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie.

Dyrektor złożyła na ręce Starszej Cechu pani Grażyny Kotasek wyrazy uznania dla działalności Cechu, jak również dla członków Cechu przedstawicieli różnych zawodów, którzy spełniają niezwykle użyteczną rolę usługową i edukacyjną na rzecz  społeczności lokalnej.

Dyrektor Michalska złożyła życzenia  kontynuacji zawodowych pasji oraz sukcesów osobistych.

indeks