Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki

Informujemy, że poprawkowy egzamin maturalny z matematyki odbędzie się 23 sierpnia 2016 r. o godz. 9.00 w Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 10. Prosimy o przybycie na egzamin na godz.8.15 z ważnym dokumentem tożsamości. Przybory do zabrania na egzamin: linijka ,cyrkiel, kalkulator prosty (kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).