Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w Szkołach Niepublicznych w Bielawie

Dzień: 24 czerwca 2016r. Godzina: 11.00. Miejsce: Aula w Szkołach Niepublicznych w Bielawie. Atmosfera: GORĄCA.
Gorąca nie tylko dlatego, że upał na dworze. Gorąca – bo emocje związane z zakończeniem roku szkolnego towarzyszyły wszystkim zebranym w auli: nauczycielom, wychowawcom Hufca Pracy 1-33 OHP i uczniom szkół:

  • Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy,
  • Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego,
  • Szkoły Wielozawodowej.


Jak co roku społeczność naszych szkół spotkała się na uroczystym apelu, podczas którego krótko podsumowany został rok szkolny 2015/2016, wręczono wyróżnienia, dyplomy, nagrody książkowe i finansowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, wyróżniających się swoją postawą, czy wynikami sportowymi.
Uczniowie klas trzecich – absolwenci Gimnazjum i Szkoły Wielozawodowej (a było ich 40) zostali pożegnani przez młodszych kolegów i koleżanki krótkim programem artystycznym. Absolwenci złożyli na ręce dyrektora szkoły podziękowania i kwiaty. Wzruszenie mieszało się niejednokrotnie z nostalgią. Niektórym zakręciła się łezka w oku. Dyrektor Michalska przypomniała, że już po wakacjach na absolwentów tych szkół czekają w naszych placówkach oferty kontynuacji ścieżki edukacji.
Koniec roku szkolnego to nie tylko podsumowanie pracy i podziękowania dla uczniów, to również okazja do tego by podziękować dorosłym – partnerom społecznym, kadrze zatrudnionej w szkole: nauczycielom i administracji.
Szkoły Niepubliczne wychodzą szerokim frontem w stronę środowiska lokalnego. Dyrektor Daria Michalska ceni niezwykle współpracę z samorządowcami, instytucjami publicznymi, i wszystkimi, którzy angażują się na rzecz szkół. Tradycyjnie koniec roku szkolnego wieńczy wręczenie honorowych statuetek „Wiktoria” przyznawanych na wniosek Dyrektora Szkoły przez Radę Pedagogiczną.
W tym roku „Wiktorie” powędrowały w ręce:
w kategorii „Przyjaciel Szkoły”:
– IzabelaiPiwko – Zadrożnej – radnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, dyrektora Banku PeKaO SA w Dzierżoniowie;
– Sameh Abdelaal – sympatyka szkoły;
– Renaty Abdelaal – nauczycielki w Szkołach Niepublicznych w Bielawie;
w kategorii „Osobowość Lokalnej Edukacji”:
– Zofii Studnickiej – komendantki Hufca OHP 1-33 w Bielawie
– Róży Zięby – nauczycielki – socjoterapeutki w Szkołach Niepublicznych w Bielawie
Wszystkim wyróżnionym jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
Zaczynamy wakacje. Do zobaczenia za dwa miesiące.