Wizyta naszych uczniów w Domu Opieki Społecznej

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Dlatego jak co roku o tej porze, uczestniczyliśmy w spotkania integracyjno-promocyjne pod hasłem „Młodzi Duchem – Bogaci Życiem” Domu Pomocy Społecznej w Bielawie. Programy imprez obfitowały w wiele występów artystycznych, konkursów i …kulinarnych przysmaków. Nasza młodzież zaprezentowała program artystyczno – muzyczny.

Takie spotkania przyczyniają się do zmiany postrzegania ludzi starszych. Są jednocześnie dowodem na to, że seniorzy lubią i potrafią się dobrze bawić, a wiek nie ma tu żadnego znaczenia. Atmosfera jaka panowała tego dnia, była wyjątkowa. Chwile spędzone wspólnie na długo zapadną w naszej pamięci. Już czekamy na kolejne spotkania, bo jest ich w ciągu roku cała moc.

Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań,w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.