EGZAMIN GIMNAZJALNY-TERMIN DODATKOWY

1) Część humanistyczna – 1 czerwca 2016 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2) Część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2016 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

3) Język obcy nowożytny – 3 czerwca  2016 r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Uczniowie przychodzą do szkoły  –  godzinę przed egzaminem, czyli na godz. 8.30
(legitymacja, dowód i czarny długopis)