”GÓRA GROSZA” – OTRZYMALIŚMY DYPLOMY!!

Miło nam, że jesteśmy pośród tych 9 tysięcy szkół i przedszkoli, które  przyczyniły się do zebrania  blisko 2.900.00,00zł na rzecz potrzebujących dzieci i młodzieży, które  z różnych przyczyn nie mają możliwości wychowywać się w swojej biologicznej rodzinie.
Dziękuję naszym uczniom, którzy aktywnie włączyli się do akcji i opiekunowi grupy – p. Róży Ziębie.

Dyrektor Daria Michalska

gra grosza