WIZYTA W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W BIELAWIE

W czwartek 10/03/2016 młodzież Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunem Panią Różą Ziębą odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Bielawie.