Święto NGO – udział Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „ANANAS” w IV Powiatowym Dniu Organizacji Pozarządowych

Około 60 organizacji pozarządowych zaprezentowało się w niedzielę 8 maja na dzierżoniowskim Rynku podczas IV Powiatowego Dnia Organizacji Pozarządowych. Święto lokalnych organizacji pozarządowych już po raz czwarty zorganizowało Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, w tym roku przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Pieszycach. Nasze Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas” również aktywnie uczestniczyło w tym święcie. Pani Katarzyna Kiek – prezes, pani Daria Michalska v-ce prezes stowarzyszenia „ANANAS” odpowiadały na pytania przechodniów oraz opowiadały o działalności naszego stowarzyszenia.

Kilka dni wcześniej (5 maja 2016r.) przedstawiciele stowarzyszenia na zaproszenie Starosty Dzierżoniowskiego Janusza Guzdka wzięli udział w promocji Albumu pn.: „Skarbiec Ziemi Dzierżoniowskiej”. Wśród zaprezentowanych w albumie 75 najbardziej aktywnych organizacji znalazło się nasze stowarzyszenie. Dziękujemy za możliwość zaprezentowania się w tej publikacji.