PROFILAKTYKA W NASZEJ SZKOLE

Lekcja wychowawcza kl. II Szkoły Wielozawodowej z inicjatywy wychowawcy Pani Róży Zięby.