POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

Absolwenci Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego ze świadectwami ukończenia szkoły.

W czasie podniosłej uroczystości, jaka miała miejsce 29.04.2016 r. w Szkołach Niepublicznych w Bielawie, zostały wręczone świadectwa kolejnemu rocznikowi opuszczającemu mury tej placówki. W bogatej oprawie artystycznej i w towarzystwie zaproszonych gości wszyscy zebrani celebrowali przekazanie Sztandaru Szkoły młodszemu składowi Pocztu Sztandarowego. Klasa druga NLO przygotowała sympatyczne pożegnanie starszych kolegów .W wystąpieniu Darii Michalskiej dyr. Szkoły położony został akcent na życzeniowe przesłanie na przyszłość absolwentów tą bliską, związaną z egzaminem maturalnym i dalszą związaną z realizacją indywidualnych wyborów.

Z życzeniami wystąpiła też p. Małgorzata Greiner wiceburmistrz Bielawy oraz Katarzyna Lesińska przewodnicząca Rady Rodziców. W gronie absolwentów wyróżnione zostały świadectwem z biało-czerwonym paskiem uczennice Martyna Morawska i Patrycja Furmankiewicz. Obydwie uczennice otrzymały również stypendium naukowe w postaci finansowej. Za szczególne zaangażowanie w przedsięwzięcia artystyczne gratulacje i nagrodę rzeczową otrzymała Adrianna Pacyk.

Były wzruszenia i ciepłe słowa pożegnania ze strony absolwentów. Kwiaty z dedykacją podziękowań powędrowały do dyrektora szkoły i nauczycieli. Jak zawsze przy takich okazjach radość mieszała się ze smutkiem. Skończył się pewien etap „ beztroski”, a zaczyna prawdziwie odpowiedzialne życie. Mamy nadzieję, że dla wszystkich pomyślne.

Od 4 maja 2016 r. absolwenci zmagają się z egzaminem maturalnym. Za powodzenie i łut szczęścia trzymamy kciuki.