EGZAMIN GIMNAZJALNY

Dni wolne dla uczniów w kwietniu

Uwaga

W dniach: 18-19-20 KWIETNIA
(PONIEDZIAŁEK/WTOREK, ŚRODA)
z powodu EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM

nie odbędą się lekcje dla:

Gimnazjum (klasy I i II )

Szkoły Wielozawodowej

Liceum Ogólnokształcącego.