DARIA MICHALSKA-NOWOCZESNY DYREKTOR

Przedstawiciele samorządów terytorialnych i dyrektorzy szkół zjechali w dniach 14-15 marca 2016 r. do Jachranki nad Zalewem Zegrzyńskim, na ogólnopolską konferencję dedykowaną kadrze zarządzającej oświatą, która chce aktywnie korzystać z nowoczesnych technologii i dla której priorytetami są: rozwój, innowacyjność i bezpieczeństwo

Uczestnikami konferencji byli managerowie placówek, dla których innowacyjne narzędzia informatyczne to środek do celu – podniesienia jakości kształcenia, sprawnego zarządzania szkołą, zniwelowania biurokracji i w efekcie skupienia się na tym, co najważniejsze – edukacji dla efektów.

Konferencja stała się ważnym forum wymiany doświadczeń zapewniające różnorodność punktów widzenia dzięki bogatemu programowi wykładów, seminariów, warsztatów oraz konsultacji jako źródeł wiedzy i inspiracji w codziennej pracy.

Na liście wykładowców znalazły się znane nazwiska ze świata nauki z interesującą tematyką wykładów np.:

– Uczniowie w Internecie, o czym w szkole się nie mówi? – prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

– Pokolenie w sieci – nowe wyzwania edukacyjne – prof. nadzw. WSB dr hab. inż. Janusz Morbitzer

– Po co nam dziś szkoła? O indywidualizacji, społecznościach uczących się i uczniu binearnym – prof .dr hab. Stanisław Dyjak

– Nowa twarz kształcenia informatycznego, czyli o nadchodzących zmianach w podstawie programowej i nauczaniu programowania – prof. dr hab. Maciej Sysło

– Ocenianie jako ważny aspekt uczenia się i rozwoju ucznia – Ewa Sitko

– Nauka matematyki kształtująca chęć dążenia do prawdy, czy stracony czas? – dr hab. Marek Piotrowski

Gościem specjalny był Marcin Wyrostek znakomity muzyk – mistrz akordeonu, który zagrał recital wybranych utworów . Artysta , jak zawsze , za brawurowy występ otrzymał nadzwyczajnie bujne oklaski.